O urzędzie

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego realizującą zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie wielkopolskim.

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyznacza Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r., poz. 1001 z póżn. zm.).

Należą do nich m. in.:

  • organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
  • świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej,
  • realizowanie zadań zakresie międzynarodowej wymiany ofert pracy i kierowania polskich obywateli do pracy za granicą
  • organizowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacje skutków bezrobocia,
  • wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych,

Wojewódzki Urząd Pracy zajmuje się również:

  • koordynowaniem działań w zakresie kształcenia ustawicznego, szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • współdziałaniem z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
  • realizowaniem wojewódzkich programów promocji zatrudnienia i badaniem efektywności projektów lokalnych,
  • inicjowaniem i współfinansowaniem szkoleń, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów i programów specjalnych,
  • koordynowaniem wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie.

Dane adresowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel.: 61 846 38 19
fax: 61 846 38 20
e-mail: wup@wup.poznan.pl

adres do korespondencji:
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Kierownictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

Kierownictwo WUP
Imię i Nazwisko
Telefon
Dyrektor
Barbara Kwapiszewska
61 846 38 19
Wicedyrektor
Sławomir Wąsiewski
61 827 08 10
Audytor wewnętrzny
Barbara Szeląg
61 846 38 56
Wydział Polityki Rynku Pracy
Monika Schneider
61 846 38 25
Wydział Finansowo – Księgowy
Główny Księgowy
Jowita Tomicka-Kotala
61 846 38 16
Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Renata Bagier-Lewandowska
61 827 08 11
Wydział Obsługi Projektów POKL
Aleksandra Fojt
61 846 38 78
Wydział Kontroli EFS
Anna Owsiany
61 846 37 25
Wydział Rozliczeń Finansowych EFS
Kamila Kosmalska
61 846 37 08
Wydział Komunikacji Medialnej i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Natalia Dreszer
61 846 37 17
Wydział Koordynacji i Projektów własnych POKL
Anna Kryjom
61 846 38 78
Wydział Administracyjno-Techniczny
Ewa Józefczak
61 846 37 12
Wydział  ds. Zamówień Publicznych
Barbara Wyrzykiewicz
61 846 37 34
Wydział Organizacyjny
Robert Pakulski
61 846 37 13
Wydział Pośrednictwa Pracy
Amadeusz Konieczny
61 846 38 07
Wydział Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
Anna Górna Kubacka
61 846 38 26
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Elżbieta Soroka-Ratajczak
61 846 38 53
Wydział Kadr
Barbara Ast
61 846 37 11
Wydział Informatyki
Monika Maćkowiak
61 846 38 12
Główny specjalista
ds. komunikacji medialnej
Bernadeta Ignasiak
61 846 38 34

 

Oddziały zamiejscowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Oddział zamiejscowy w Kaliszu

ul. Serbinowska 5
62-800 Kalisz 
tel./fax: 62 766 29 06, 62 766 13 81, 62 766 60 46 
e-mail: wup.kalisz@wup.poznan.pl powuka@praca.gov.pl

Dyrektor Oddziału: Anna Mikołajczyk
Telefon wew: 203
Pokój: 17

Oddział zamiejscowy w Koninie

ul. Zakładowa 4 
62-510 Konin 
tel. 63 249 71 00, fax 63 249 71 26 
e-mail: wup.konin@wup.poznan.pl powuko@praca.gov.pl  

Dyrektor Oddziału: Józef Augustiański
Telefon: 63 249 71 00
Pokój: 205

Oddział zamiejscowy w Lesznie

ul. Śniadeckich 5 
64-100 Leszno 
tel./fax 65 529 57 66, 65 529 90 81 
e-mail: wup.leszno@wup.poznan.pl powule@praca.gov.pl

Dyrektor Oddziału: Zdzisław Giera
Telefon: 65 529 57 66
Pokój: 101

Oddział zamiejscowy w Pile

al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel:  67 212 77 94, 67 212 30 84, fax: 67 212 28 63
e-mail: wup.pila@wup.poznan.pl powupi@praca.gov.pl

Dyrektor Oddziału: Urszula Hoppe
Telefon: 67 212 28 63
Pokój: 25


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy