Warning: main(../../include/pre.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 1

Warning: main(../../include/pre.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 1

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../../include/pre.php' for inclusion (include_path='.:/home/wup/public_html/kameleon:/usr/local/lib/php:/home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/include/gam/lib/pear:/home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/include/gam/lib') in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 1

Warning: main(../../include/action.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 1

Warning: main(../../include/action.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 1

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../../include/action.php' for inclusion (include_path='.:/home/wup/public_html/kameleon:/usr/local/lib/php:/home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/include/gam/lib/pear:/home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/include/gam/lib') in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 1
Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w 2015 roku

Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w 2015 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2015 r. (w przypadku dokumentacji przesłanej pocztą zwykłą decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami niezaktualizowanie danych w obowiązującym terminie jest równoznaczne z wykreśleniem instytucji z Rejestru.

UWAGA: Przed dokonaniem aktualizacji należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi poniższymi punktami. 

  1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 236, poz. 2365 z późniejszymi zmianami) w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru powinna poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 2015 roku poprzez zaktualizowanie danych we wniosku. Obowiązujący termin aktualizacji: od 1 do 31 stycznia 2015 roku. Brak aktualizacji danych jest równoznaczny z wykreśleniem instytucji szkoleniowej z Rejestru.
  2. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie głównej (do obsługi formularza polecana jest Mozilla FireFox) poniższej aplikacji

    Rejestr instytucji szkoleniowych 

    (ścieżka dostępu: Wniosek o wpis / aktualizacja danych), który po wydrukowaniu i podpisaniu (czytelny podpis) przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej należy złożyć osobiście lub przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pocztą zwykłą. W przypadku instytucji posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny po wypełnieniu formularza elektronicznego należy wybrać opcję „Forma elektroniczna dla instytucji posiadających podpis elektroniczny”. 
  3. W przypadku, gdy zmieniła się nazwa instytucji oraz gdy został otwarty oddział firmy, do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć kopię właściwego dokumentu potwierdzającego zmianę gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym. Dodatkowo w przypadku otwarcia oddziału, który instytucja szkoleniowa chce wpisać do Rejestru należy przesłać wypełniony wniosek o wpis na ten oddział. Instytucja powinna pisemnie poinformować także o likwidacji oddziału zarejestrowanego w RIS.
  4. Jeżeli nie zmieniła się nazwa, siedziba instytucji lub nie zostały otwarte lub zlikwidowane oddziały wydane wcześniej zawiadomienie o wpisie do Rejestru jest ważne. 

Pytania i wątpliwości związane z dokonywaniem aktualizacji należy kierować do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerami telefonów: 61 846 38 52, 61 846 38 61.
 

Do pobrania: Instrukcja wypełniania aktualizacji danych w RIS 2015 (.pdf)


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy


Warning: main(../../include/post.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 255

Warning: main(../../include/post.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 255

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../../include/post.php' for inclusion (include_path='.:/home/wup/public_html/kameleon:/usr/local/lib/php:/home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/include/gam/lib/pear:/home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/include/gam/lib') in /home/wup/domains/wup.poznan.pl/public_html/strony/714.php on line 255