Emerytury i renty

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują jednostki, współpracujące z właściwymi instytucjami państw członkowskich przy rozpatrywaniu wniosków emerytalno rentowych na podstawie rozporządzeń 883/2004 i 987/2009:

Lp. Jednostka organizacyjna ZUS rozpatrująca wnioski o emerytury i renty podlegające koordynacji wspólnotowej właściwa w odniesieniu do osób:
posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:
albo
zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź
Numer telefonu:
+ 48 (42) 638-29-67
Cypr
Grecja
Hiszpania
Malta
Portugalia
Włochy
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Nowym Sączu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych I
ul. Wyspiańskiego 2
33-300 Nowy Sącz
Numer telefonu:
+ 48 (18) 414-52-41
+ 48 (18) 414-52-26
Czechy
Słowacja
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Nowym Sączu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych II
z siedzibą w Inspektoracie w Tarnowie
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Numer Telefonu:
+ 48 (14) 622-05-85
+ 48 (14) 621-43-71 do 74 wew. 306
Austria
Liechtenstein
Słowenia
Węgry
Szwajcaria (od 1.04.2006 r.)
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Numer telefonu:
+ 48 (77) 451-15-12
+ 48 (77) 451-14-86
+ 48 (77) 451-15-40
Niemcy
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
Numer telefonu:
+ 48 (91) 459-65-24
+ 48 (91) 459-69-28
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Centralne Biuro Obsługi
Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
Numer telefonu:
+ 48 (22) 569-36-04
+ 48 (22) 569-36-74
+ 48 (22) 827-36-46
Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania

Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy