Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
145 897 osób

Stopa bezrobocia
9,6%

Dane z  marca 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy