Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
124 532 osób

Stopa bezrobocia
8,3%

Dane z czerwca 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy