Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
115 555 osób

Stopa bezrobocia
7,7%

Dane z listopada 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy