Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
120 724 osób

Stopa bezrobocia
8,1%

Dane z sierpnia 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy