Informacje dla poszukującego pracy

Ważne!

Informacje telefoniczne dotyczące miedzynarodowego pośrednictwa pracy (EURES) - 61 846 38 06, 61 846 38 07 oraz 61 846 38 08


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
145 897 osób

Stopa bezrobocia
9,6%

Dane z  marca 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy