OFERTA PRACY nr: 394/2012 
DANE DOTYCZĄCE OFERTY
Stanowisko pracy  SZWACZKA - ZASŁONY I FIRANY nr ref: BUW/41011 
Miejsce pracy  Wielka Brytania Hucknall 
Liczba wolnych miejsc  20 
Oferta ważna do dnia  Ważna do odwołania 
DANE DOTYCZĄCE FIRMY 
Kraj  Wielka Brytania 
Nazwa firmy  Euroforce People Solutions Limited (Agencja Pracy Tymczasowej) www.euroforceltd.com 
Zakres obowiązków   
WYMAGANIA
Znajomość języka  Język angielski w stopniu podstawowym.  
Wykształcenie  Nie wymagane. 
Doświadczenie  Wymagane wcześniejsze doświadczenie w szyciu zasłon i firan w wielu stylach i aranżacjach. 
Inne   
WARUNKI PRACY
Okres zatrudnienia  Umowa o pracę. Na stałe. Data rozpoczęcia: od zaraz. 
Czas pracy  Pełen etat. 40 godzin tygodniowo.  
Godziny pracy  od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 16:30, w piątek od 8:00 do 13:00. 
Wynagrodzenie  7 funtów brutto na godzinę. 
Zakwaterowanie  Zakwaterowanie organizowane przez pracodawcę płatne przez pracownika (ok. 50-60 funtów tygodniowo). 
Wyżywienie   
Podróż   
Inne   
DODATKOWE INFORMACJE
Rekrutacja  Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem "SZWACZKA ZASŁONY" w języku polskim lub angielskim proszę o wysłanie na adres: zbigniew.kowalski@euroforceltd.com 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie w języku polskim lub angielskim formularza standardowego CV europejskiego (do pobrania na stronie internetowej www.wup.poznan.pl w dziale oferty pracy) oraz przesłanie pocztą elektroniczną na adres: zbigniew.kowalski@euroforceltd.com. Agencja pracy oświadczyła, iż prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim kraju.


Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pózn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z pózn. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.


Uwaga: Uwaga: Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraŸnej pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy