Oferty pracy za granicą

W przypadku poszukiwania pracy za granicą powinieneś/aś wypełnić europejskie CV. 
CV należy wypełnić w języku angielskim lub w języku pracodawcy w zależności od wytycznych podanych w ofercie pracy - CV w innych wersjach językowych są dostępne na stronie www.europass.cedefop.europa.eu.

Przesyłając CV w odpowiedzi na ofertę pracy umieszczoną na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl, pamiętaj o umieszczeniu w tytule maila, bądź jego treści informacji na jaką ofertę przesyłasz aplikację. Podaj również kraj i zawód, a także numer jeśli taki jest podany przy ofercie. W przypadku braku tych informacji Twoje podanie nie będzie rozpatrywane.

      

CV w j.angielskim  

CV w j. niemieckim

wyszukiwarka oferty pracy za granicą


 
 
 

1   |   2   |   3      »      [25]

Lp Numer Kraj Stanowisko Ważność oferty Akcja
680/2014  Wielka Brytania  Opiekun osób starszych ISCO 5329 Krajowy Nr ref. EURES: 11620812  do odwołania  ZOBACZ 
679/2014  Niemcy  ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ISCO 7412 (nr ref. 10000-1118365352-S)  do odwołania  ZOBACZ 
677/2014  Czechy  KIEROWCA CIĘŻARÓWKI (nr ref. EURES: 7217430792)  do odwołania  ZOBACZ 
678/2014  Wielka Brytania  Opiekun/Opiekunka Środowiskowa - Asystent pielęgniarstwa ISCO 5321 (nr ref. 11485633)  do odwołania  ZOBACZ 
676/2014  Niemcy  MECHANIK SAMOCHODOWY ISCO 7231 (nr ref. 10000-1118510681-S)  do odwołania  ZOBACZ 
675/2014  Niemcy  GLAZURNIK/PŁYTKARZ ISCO 7122 (nr ref. 10000-1120486730-S)  do odwołania  ZOBACZ 
674/2014  Niemcy  Monter konstrukcji stalowych (spawanie MAG) ISCO 7214 (nr ref. 10000-1120563959-S)  do odwołania  ZOBACZ 
673/2014  Niemcy  Spawacz MAG konstrukcji stalowych ISCO 7212 (nr ref. 10000-1120568963-S)  do odwołania  ZOBACZ 
672/2014  Niemcy  Spawacz MAG (spawanie kotłów) ISCO 7212 (nr ref. 10000-1120563061-S)  do odwołania  ZOBACZ 
10  671/2014  Niemcy  Ślusarz na rewizje ISCO 7222 (nr ref. 10000-1120570991-S)  do odwołania  ZOBACZ 
1   |   2   |   3      »      [25]

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537
Poznań



Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.


Uwaga: Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
115 293 osób

Stopa bezrobocia
7,7%

Dane z października 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy