Oferty pracy za granicą

W przypadku poszukiwania pracy za granicą powinieneś/aś wypełnić europejskie CV. 
CV należy wypełnić w języku angielskim lub w języku pracodawcy w zależności od wytycznych podanych w ofercie pracy - CV w innych wersjach językowych są dostępne na stronie www.europass.cedefop.europa.eu.

Przesyłając CV w odpowiedzi na ofertę pracy umieszczoną na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl, pamiętaj o umieszczeniu w tytule maila, bądź jego treści informacji na jaką ofertę przesyłasz aplikację. Podaj również kraj i zawód, a także numer jeśli taki jest podany przy ofercie. W przypadku braku tych informacji Twoje podanie nie będzie rozpatrywane.

      

CV w j.angielskim  

CV w j. niemieckim

wyszukiwarka oferty pracy za granicą


 
 
 

1   |   2   |   3      »      [19]

Lp Numer Kraj Stanowisko Ważność oferty Akcja
15/2015  Wielka Brytania  SZEF KUCHNI kod ISCO: 5120 Nr ref EURES: 11978836   do odwołania  ZOBACZ 
14/2015  Niemcy  Konsultant techniczny ISCO 4222 (nr ref. R_406662)  do odwołania  ZOBACZ 
11/2015  Wielka Brytania  Kierowca C+E ISCO 8324 Nr ref. 12485122  do odwołania  ZOBACZ 
13/2015  Niemcy  RZEŹNIK ISCO 7511 (nr ref. 10000-1122389652-S)  do odwołania  ZOBACZ 
12/2015  Niemcy  PRACOWNIK MAGAZYNOWY ISCO 4321 (nr ref. 10000-1121277095-S)  do odwołania  ZOBACZ 
10/2015  Wielka Brytania  Technik telefonów komórkowych ISCO 3114 Nr ref. 12484421  do odwołania  ZOBACZ 
7/2015  Czechy  KUCHARZ/KUCHARKA (nr ref. EURES: 6123110742)  do odwołania  ZOBACZ 
9/2015  Wielka Brytania  Pracownik magazynu ISCO 9322 Nr ref.12478092  do odwołania  ZOBACZ 
6/2015  Czechy  KELNER/KA - BARMAN/KA (nr ref. EURES: 6123180776)  do odwołania  ZOBACZ 
10  5/2015  Czechy  KELNER/KA - BARMA/KA (nr ref. EURES: 7980320757)  do odwołania  ZOBACZ 
1   |   2   |   3      »      [19]

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537
PoznańDane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.


Uwaga: Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
116 410 osób

Stopa bezrobocia
7,8%

Dane z grudnia 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy