Oferty pracy za granicą

W przypadku poszukiwania pracy za granicą powinieneś/aś wypełnić europejskie CV. 
CV należy wypełnić w języku angielskim lub w języku pracodawcy w zależności od wytycznych podanych w ofercie pracy - CV w innych wersjach językowych są dostępne na stronie www.europass.cedefop.europa.eu.

Przesyłając CV w odpowiedzi na ofertę pracy umieszczoną na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl, pamiętaj o umieszczeniu w tytule maila, bądź jego treści informacji na jaką ofertę przesyłasz aplikację. Podaj również kraj i zawód, a także numer jeśli taki jest podany przy ofercie. W przypadku braku tych informacji Twoje podanie nie będzie rozpatrywane.

      

CV w j.angielskim  

CV w j. niemieckim

Rekrutacja do pracy w Niemczech - firma PIENING GmbH

data publikacji: 18-11-2014

wyszukiwarka oferty pracy za granicą


 
 
 

1   |   2   |   3      »      [26]

Lp Numer Kraj Stanowisko Ważność oferty Akcja
660/2014  Belgia  Programista/operator elektrodrążarki CNC ISCO 7223 (Nr. ref.: 53383132)  do odwołania  ZOBACZ 
656/2014  Austria  Pomocnik opiekuna osób starszych ISCO 3412 Nr ref. Eures: 6633035  do odwołania  ZOBACZ 
657/2014  Austria  Dyplomowany pielęgniarz/pielęgniarka ISCO 2221 Nr ref. Eures: 6633030  do odwołania  ZOBACZ 
655/2014  Niemcy  Handlowiec ISCO 5223 (nr ref. EURES: 10000-1119950324-S)  do odwołania  ZOBACZ 
654/2014  Niemcy  Leśnik (nr ref. EURES: 1000-1115920711-S)  do odwołania  ZOBACZ 
653/2014  Niemcy  Pracownik serwisu hotelowego (nr ref. EURES: 10000-1119690919-S)  do odwołania  ZOBACZ 
652/2014  Niemcy  Pomoc kuchenna (nr ref. EURES: 10000-1119689689-S)  do odwołania  ZOBACZ 
647/2014  Niemcy  pomocnik opiekuna osób starszych (10000-1118069028-S)  do odwołania  ZOBACZ 
646/2014  Niemcy  mechanik utrzymania ruchu (10000-1118404042-S)  do odwołania  ZOBACZ 
10  645/2014  Niemcy  pomocnik opiekuna osób starszych (10000-1118402285-S)  do odwołania  ZOBACZ 
1   |   2   |   3      »      [26]

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537
PoznańDane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.


Uwaga: Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
115 293 osób

Stopa bezrobocia
7,7%

Dane z października 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy