Informacja dla osób poszukujących pracy i pracodawców

Uprzejmie informujemy, iż na mocy znowelizowanej Ustawy „O Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy” z dnia 02 lutego 2009r od dnia 1 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie realizował wyłącznie zadania z zakresu ponadpowiatowego pośrednictwa pracy. Zgodnie z w/w Ustawą w ramach ponadpowiatowego pośrednictwa pracy WUP Poznań będzie:

  • Informował osoby fizyczne oraz pracodawców i przedsiębiorców o zasadach i zakresie udzielania pomocy w ramach pośrednictwa pracy oraz możliwości uzyskania tej pomocy w pełnym zakresie we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • Umożliwiał dostęp do informacji o ofertach pracy zamieszczonych w internetowej bazie ofert pracy, udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców, jak również pomoc w zakresie poszukiwania pracy osobom bezrobotnym będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania.


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy