Szukaj:  

Poznański

Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
tel.: (061) 841 05 00
fax. (061) 848 05 56
email: starostwo@powiat.poznan.pl
http://www.powiat.poznan.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel.: 61 834-56-40
fax: 61 833-02-52
e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl
http://www.pup.poznan.pl/

DANE POWIATU:

Liczba bezrobotnych deklarujących posiadanie kwalifikacje w zestawieniu z zapotrzebowaniem na nią (III i IV kwartał 2013)

Udział osób znających języki obce wśród ogółu rejestrujących się w IV kwartale 2013 r., z uwzględnieniem języka i stopnia jego znajomości

Branże o największym znaczeniu dla rynku pracy

Stopa bezrobocia - 2015 rok

Napływ, oferty pracy, podjęcia pracy - 2015 rok

Czas pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne

Wykształcenie osób bezrobotnych

Wiek osób bezrobotnych

Staż pracy osób bezrobotnych

Pracujący wg sektorów (Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny)

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej - wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011, GUS, BDL

Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej - wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011, GUS, BDL

Strona_EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona_FunduszeEuropejskie

 

Copyright (C) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone